Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zależy nam, by znajdowali Państwo u nas treści wysokiej jakości zgodne z zainteresowaniami. Jednocześnie Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe. 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych. Zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.

I. Polityka prywatności

Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha", ul. Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec szanując prywatność użytkowników korzystających z niniejszej strony internetowej, zarządza danymi osobowymi zgromadzonymi na nich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

 1. Korzystając z niniejszej strony akceptujesz zasady polityki prywatności.
 2. Wszelkie dane gromadzone są w nich przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony tj.: dostępności, poufności, integralności i zasad związanych z bezpieczeństwem informacji.
 3. Zbierane dane służą do zapewnienia wysokiego poziomu usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
 4. Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników swoich portali. Dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane na niniejszej stronie.
 6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.
 7. Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że niniejsza strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. 

Informuję, że:

II. Administrator danych osobowych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" z siedzibą w 28-230 Połaniec ul. Madalińskiego 1,.
 2. W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez e-mail na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
III. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Administrator, w oparciu o przepisy RODO, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:
  • a. Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
  • b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; b. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • c. gdy  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia. W takich przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający w rozumieniu art. 28 GDPR i zachowa wszelkie wymogi określone w tym przepisie.
IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych
 1. Korzystanie ze strony nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. W przypadku uzyskania dostępu do konkretnych usług świadczonych na niniejszej stronie tj.:
  • a. udział w konkursach,
  • b. korzystanie z usługi newslettera,
  • c. publikacja ogłoszeń, artykułów
 3. Wymagane jest przekazanie danych osobowych tj.: 
  • a. imię i nazwisko,
  • b. numer telefonu,
  • c. adres poczty elektronicznej,
  • d. treść wiadomości.
 4. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych Administratorowi w celach marketingowych Administratora.
 5. Niezależnie od powyższego, Użytkownik korzystający ze strony może udostępnić Administratorowi następujące dane: 
  • a. adres IP,
  • b. adres URL żądania,
  • c. nazwa domeny.
V. Okres przechowywania danych osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach:

 1. pliki cookies – 1 rok,
 2. dane analityczne – 26 miesięcy (od ostatniej wizyty na stronie),
 3. uczestnictwo w konkursie – 6 lat,
 4. pozostałe dane – 2 lata, chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną usunięte na żądanie lub zostanie wyrażony sprzeciw.
VI. Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:

 • a. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych,
 • b. jednostki prowadzące,
 • c. organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
VII. Prawa Użytkownika
 1.  Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
  • a. dostęp do treści swoich danych,
  • b. sprostowanie danych,
  • c. modyfikacja danych.
  • d. ograniczenie przetwarzania danych,
  • e. usunięcie danych,
  • f. przenoszenie danych.
 2. Użytkownik ma również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator, w przypadku uzyskania informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.
 3. Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w rozdziale II niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO.
VIII. Profilowanie
 1. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
IX. Bezpieczeństwo danych Użytkownika oraz dzieci
 1. Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
 2. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na calu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.
X. Uwagi końcowe
 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

ZBIERANIE DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Niniejsza strona www  zbiera informacje o Użytkownikach zawarte w plikach cookies, w formie zautomatyzowanego profilowania.  Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Administrator dba o ochronę prywatności Użytkowników, a dane są używane do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony oraz personalizowania wyświetlanych treści.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email. 

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Jakie są rodzaje Plików Cookies i w jakim celu korzysta z nich strona www portal.polaniec.eu?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym, czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich, np. Facebook, Google, Google Analytics.

Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencji konsumenckich.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień. Przykładowo, używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe mają często domyślnie ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?

Niniejsza strona www przetwarza za pośrednictwem Plików Cookies dane, w tym dane statystyczne, m.in. adres IP, wiek, płeć, lokalizację.  Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nieodstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Jak zabezpieczamy Stronę?

Niniejsza strona www z powodów bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub/i TLS. Szyfrowanie to jest również wykorzystywane na potrzeby transmisji danych poufnych, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas. Fakt szyfrowania danej strony możesz zidentyfikować w linii adresu przeglądarki internetowej - jeśli przedrostek “http://” zostaje zmieniony na “https://” i obok pojawia się ikona kłódki, szyfrowanie jest aktywne. Gdy szyfrowanie jest aktywne, przesyłane do nas dane nie będą mogły zostać odczytane przez stronę trzecią.

Źródła pozyskania danych osobowych
Formularze kontaktowe

W każdym przypadku, w którym będziesz kontaktować się z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego, Twoje dane wprowadzone do formularza będą przechowywane przez nas. Dane te będą przechowywane przez nas aż do momentu Twojego zgłoszenia o ich zmianie lub żądaniu skasowania.

Social media

Facebook 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pluginy sieci społecznościowej Facebook, Pluginy te mogą być zidentyfikowane na podstawie zamieszczonego logo Facebook lub przycisku “Lubię to”. Aby uzyskać więcej szczegółów, skieruj się na stronę https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

W chwili odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką internetową a serwerami Facebook. Umożliwia ono otrzymanie przez Facebook informacji o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej (włączając Twój adres IP). W przypadku wciśnięcia przycisku “Lubię to” w trakcie zalogowania na stronie Facebook, dostawca usług umożliwia utworzenie linku do treści zawartej na naszej stronie internetowej. Pozwala to na powiązanie wizyty na naszej stronie z Twoim kontem w portalu Facebook. Zwracamy Twoją uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Facebook, jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebook na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli nie chcesz, aby wizyta na naszej stronie internetowej została zarejestrowana przez Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta Facebook przed odwiedzeniem strony.

Jakie przysługują Ci prawa?

W każdej chwili masz prawo do zażądania informacji dotyczącej Twoich danych przechowywanych na naszej stronie internetowej, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu ich zbierania. Posiadasz również prawo do zażądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, możesz skontaktować się z nami w dowolnej chwili korzystając z adresu kontaktowego wskazanego na stronie internetowej. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o informację. Szczegółowe dane do kontaku z nami znajdziesz w dziale "Kontakt".

Copyright © 2024 Żłobek w Połańcu  Rights Reserved.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć ciasteczka: Jak wyłączyć ciasteczka w przeglądarce..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information