Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zależy nam, by znajdowali Państwo u nas treści wysokiej jakości zgodne z zainteresowaniami. Jednocześnie Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe. 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych. Zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.

I. Polityka prywatności

Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha", ul. Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec szanując prywatność użytkowników korzystających z niniejszej strony internetowej, zarządza danymi osobowymi zgromadzonymi na nich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

 1. Korzystając z niniejszej strony akceptujesz zasady polityki prywatności.
 2. Wszelkie dane gromadzone są w nich przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony tj.: dostępności, poufności, integralności i zasad związanych z bezpieczeństwem informacji.
 3. Zbierane dane służą do zapewnienia wysokiego poziomu usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
 4. Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników swoich portali. Dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane na niniejszej stronie.
 6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.
 7. Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że niniejsza strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. 

Informuję, że:

II. Administrator danych osobowych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" z siedzibą w 28-230 Połaniec ul. Madalińskiego 1,.
 2. W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez e-mail na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
III. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Administrator, w oparciu o przepisy RODO, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:
  • a. Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
  • b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; b. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • c. gdy  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia. W takich przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający w rozumieniu art. 28 GDPR i zachowa wszelkie wymogi określone w tym przepisie.
IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych
 1. Korzystanie ze strony nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. W przypadku uzyskania dostępu do konkretnych usług świadczonych na niniejszej stronie tj.:
  • a. udział w konkursach,
  • b. korzystanie z usługi newslettera,
  • c. publikacja ogłoszeń, artykułów
 3. Wymagane jest przekazanie danych osobowych tj.: 
  • a. imię i nazwisko,
  • b. numer telefonu,
  • c. adres poczty elektronicznej,
  • d. treść wiadomości.
 4. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych Administratorowi w celach marketingowych Administratora.
 5. Niezależnie od powyższego, Użytkownik korzystający ze strony może udostępnić Administratorowi następujące dane: 
  • a. adres IP,
  • b. adres URL żądania,
  • c. nazwa domeny.
V. Okres przechowywania danych osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach:

 1. pliki cookies – 1 rok,
 2. dane analityczne – 26 miesięcy (od ostatniej wizyty na stronie),
 3. uczestnictwo w konkursie – 6 lat,
 4. pozostałe dane – 2 lata, chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną usunięte na żądanie lub zostanie wyrażony sprzeciw.
VI. Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:

 • a. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych,
 • b. jednostki prowadzące,
 • c. organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
VII. Prawa Użytkownika
 1.  Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
  • a. dostęp do treści swoich danych,
  • b. sprostowanie danych,
  • c. modyfikacja danych.
  • d. ograniczenie przetwarzania danych,
  • e. usunięcie danych,
  • f. przenoszenie danych.
 2. Użytkownik ma również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator, w przypadku uzyskania informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.
 3. Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w rozdziale II niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO.
VIII. Profilowanie
 1. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
IX. Bezpieczeństwo danych Użytkownika oraz dzieci
 1. Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
 2. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na calu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.
X. Uwagi końcowe
 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

ZBIERANIE DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Niniejsza strona www  zbiera informacje o Użytkownikach zawarte w plikach cookies, w formie zautomatyzowanego profilowania.  Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Administrator dba o ochronę prywatności Użytkowników, a dane są używane do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony oraz personalizowania wyświetlanych treści.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email. 

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Jakie są rodzaje Plików Cookies i w jakim celu korzysta z nich strona www portal.polaniec.eu?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym, czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich, np. Facebook, Google, Google Analytics.

Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencji konsumenckich.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień. Przykładowo, używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe mają często domyślnie ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?

Niniejsza strona www przetwarza za pośrednictwem Plików Cookies dane, w tym dane statystyczne, m.in. adres IP, wiek, płeć, lokalizację.  Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nieodstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Jak zabezpieczamy Stronę?

Niniejsza strona www z powodów bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub/i TLS. Szyfrowanie to jest również wykorzystywane na potrzeby transmisji danych poufnych, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas. Fakt szyfrowania danej strony możesz zidentyfikować w linii adresu przeglądarki internetowej - jeśli przedrostek “http://” zostaje zmieniony na “https://” i obok pojawia się ikona kłódki, szyfrowanie jest aktywne. Gdy szyfrowanie jest aktywne, przesyłane do nas dane nie będą mogły zostać odczytane przez stronę trzecią.

Źródła pozyskania danych osobowych
Formularze kontaktowe

W każdym przypadku, w którym będziesz kontaktować się z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego, Twoje dane wprowadzone do formularza będą przechowywane przez nas. Dane te będą przechowywane przez nas aż do momentu Twojego zgłoszenia o ich zmianie lub żądaniu skasowania.

Social media

Facebook 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pluginy sieci społecznościowej Facebook, Pluginy te mogą być zidentyfikowane na podstawie zamieszczonego logo Facebook lub przycisku “Lubię to”. Aby uzyskać więcej szczegółów, skieruj się na stronę https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

W chwili odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką internetową a serwerami Facebook. Umożliwia ono otrzymanie przez Facebook informacji o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej (włączając Twój adres IP). W przypadku wciśnięcia przycisku “Lubię to” w trakcie zalogowania na stronie Facebook, dostawca usług umożliwia utworzenie linku do treści zawartej na naszej stronie internetowej. Pozwala to na powiązanie wizyty na naszej stronie z Twoim kontem w portalu Facebook. Zwracamy Twoją uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Facebook, jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebook na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli nie chcesz, aby wizyta na naszej stronie internetowej została zarejestrowana przez Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta Facebook przed odwiedzeniem strony.

Jakie przysługują Ci prawa?

W każdej chwili masz prawo do zażądania informacji dotyczącej Twoich danych przechowywanych na naszej stronie internetowej, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu ich zbierania. Posiadasz również prawo do zażądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, możesz skontaktować się z nami w dowolnej chwili korzystając z adresu kontaktowego wskazanego na stronie internetowej. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o informację. Szczegółowe dane do kontaku z nami znajdziesz w dziale "Kontakt".

OGŁOSZENIE

 

Zmiana stawki żywieniowej w żłobku.


Uprzejmie informujemy Rodziców, iż zgodnie

z Uchwałą nr XXV/154/2019 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 19 grudnia 2019r.

od 1 stycznia 2023r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej 

z kwoty 8,50 zł na kwotę 10,00 zł.
 
Podniesienie opłaty wynika z faktu znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych. Dzieci w żłobku korzystają z czterech posiłków, które muszą być odpowiednio zbilansowane kalorycznie. Stawka obecnie obowiązująca nie wystarcza na zakup wszystkich potrzebnych produktów żywnościowych.

Informujemy wszystkich rodziców że po niezbędnej przerwie w pracy naszego żłobka z powodu sytuacji epidemiologicznej w poniedziałek 30 listopada 2020r. wracamy do pracy w systemie stacjonarnym z czego bardzo się cieszymy .

Nadal będziemy pracować w reżimie sanitarnym dlatego przypominamy Państwu o podstawowych obowiązujących zasadach:

 • Rodzice przyprowadzają do żłobka tylko zdrowe dzieci;
 • przed wejściem do żłobka rodzice ubrani w maseczki ochronne dezynfekują ręce;
 • dziecko przyprowadzane jest przez jednego rodzica;
 • jednocześnie w szatni może przybywać 6 rodziców dlatego prosimy o jak najszybsze przebieranie dzieci a po wprowadzeniu ich na salę o niezwłoczne opuszczenie placówki.

Przypominamy, że

 • Rodzice nie wchodzą na salę żłobkową.
 • Podczas pobytu dziecka w żłobku mierzymy mu temperaturę w sytuacjach kiedy przejawia ono objawy chorobowe.
 • Jeżeli dziecko ma temperaturę powyżej 37oC powiadamiamy o tym fakcie Rodziców, którzy są zobowiązani jak najszybciej odebrać dziecko ze żłobka

Zgodnie z nowymi wytycznymi GIS z dnia 19 listopada 2020 roku dla przedszkoli i żłobków:

„Kwarantanna w domu dziecka nie wyklucza z uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki edukacyjnej.”

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka w Połańcu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Żłobku w Połańcu dla strony zlobek.polaniec.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych, z której wynika, że:

strona internetowa zlobek.polaniec.eu spełnia częściowo wymagania ustawy.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kaniszewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8130 997. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Żłobka w Połańcu „Kraina Malucha” jest budynek zlokalizowany w Połańcu przy ul. Madalińskiego 1. Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu od strony północnej (parking od strony placu zabaw przy ulicy Madalińskiego). W budynku znajdują się sale żłobkowe, gabinet dyrektora, sekretariat, oraz inne pomieszczenia związane z funkcjonowaniem placówki. Cześć sal znajduje się na piętrze. Budynek wyposażony jest w schody.  Po wcześniejszym poinformowaniu dostępny jest schodowłaz. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku. W pobliżu obiektu znajduje się miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.
Copyright © 2024 Żłobek w Połańcu  Rights Reserved.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć ciasteczka: Jak wyłączyć ciasteczka w przeglądarce..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information